Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Cả hai đều lần đầu địt nhau quá sướng